a. Quyền lợi đại lý:

b. Cách thức đăng ký đại lý, bảng chiết khấu, thưởng quý:

 

c. Nội dung công việc đại lý:

Quảng cáo, thực hiện các giao dịch thương mại liên quan đến sản phẩm của M.O.I. Các hội viên có thể trích dẫn, khai thác thông tin sản phẩm, giá cả, đánh giá chất lượng từ website, Facebook của M.O.I.

d. Cách thức thanh toán chiết khấu:

Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc qua bưu điện. Phí chuyển chiết khấu sẽ do Hội Viên thanh toán.

e. Trách nhiệm của hội viên:

Đăng tải ít nhất 3 thông tin quảng bá về sản phẩm/ tuần trên trang Facebook cá nhân hoặc Fanpage, Instagram. Hình thức quảng bá theo tiêu chuẩn nội dung lấy từ website và Facebook M.O.I.

Những cấp độ trên Standard vui lòng liên hệ với tổng đài công ty qua số điện thoại 0936 3200 40, e-mail [email protected] để biết thêm chi tiết.